Treball: Un mercat sense exclusions

El mercat de treball és extremadament delicat perquè la ‘mercaderia’ que es compra i es ven és el temps del qual disposem les persones. És a dir, la mateixa vida dels homes i les dones. De fet, el mercat laboral hauria de ser el mercat més humà de tots, però el sistema econòmic imperant l’ha convertit en una eina al servei dels beneficis empresarials i, com a conseqüència, hi ha bosses de persones que en queden al marge.

És precisament en aquestes persones i col·lectius en qui Ecosol centra els seus objectius facilitant la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat social i laboral. I ho fa des de la perspectiva d’una empresa econòmicament rendible i mantenint criteris de qualitat tant en la prestació de serveis com en la gestió. Així contribueix al desenvolupament sostenible, econòmic i social.

La seva activitat empresarial gira al voltant d’aquests quatre eixos:

  1. La professionalitat de l’equip humà,
  2. La participació d’una entitat vinculada a la comunitat i que és transparent en la seva gestió,
  3. L’emprenedoria social, generant els recursos per a les seves activitats i actuant de manera competent i responsable amb les persones i l’entorn,
  4. La innovació en la recerca d’eines, coneixements, mètodes i tecnologies per dur a terme projectes que siguin sostenibles.

És així com Ecosol ha aconseguit en aquest darrer any 2019, acollir més de 200 persones, consolidar 83 llocs de treball per a persones en procés d’inserció laboral, que han estat ocupats per 163 persones i incorporar-ne 22 al mercat obert. La diversificació d’activitats econòmiques és també una de les claus del seu desenvolupament. I són tan variades com, per posar alguns exemples, el manteniment d’edificis, el muntatge i lloguer de bicicletes, la construcció, recollida i gestió de residus de roba, la gestió de magatzems i logística, la missatgeria sostenible o la confecció.

Les persones d’inserció laboral que hi treballen també responen a perfils ben variats: persones amb disminució lleu física, psíquica o sensorial, amb malalties mentals amb possibilitats d’inserció laboral; persones destinatàries de la renda mínima d’inserció o que no poden accedir-hi; joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de protecció de menors; persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme; interns de centres penitenciaris en situació d’accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional i ex-recluses…

Però, malgrat aquest èxit, o potser precisament per això, Ecosol no es conforma i no s’amaga davant d’alguns reptes que ha d’afrontar com són poder dotar-se d’una infraestructura que faci possible un acompanyament més acurat i individualitzat de les persones en procés d’inserció laboral i també un coneixement més aprofundit del mercat de treball per tal d’identificar-hi opcions per a noves activitats econòmiques.

Tampoc oblida el repte estructural de sensibilitzar el teixit empresarial de l’entorn per superar les reticències a contractar persones en risc d’exclusió, que pot ser per motius com la desconfiança, la poca experiència o l’escassa qualificació. Treballar per eliminar factors de discriminació social com els estereotips relacionats amb la joventut, l’edat, la immigració o el gènere, també és una prioritat.

Innovació, emprenedoria, sensibilització i professionalitat tot al servei de la persona en el seu sentit més inclusiu. En definitiva, empreses com Ecosol són imprescindibles perquè no és només la feina que fan, sinó que ens mostren un camí, que és possible, cap a la humanització del mercat laboral.

Anna Güell, gerent d’Ecosol

Per què treballes en una empresa com Ecosol?

Vull formar part d’una organització compromesa en la millora de la qualitat de vida de les persones. I a Ecosol ho fem a través del treball. Treball amb valors, que compta amb les persones fent activitats sostenibles a nivell social, ambiental i econòmic.

Abans ja treballaves en el Tercer Sector, oi?

Un cop acabats els estudis vaig començar a treballar a l’economia social a través de la Cooperativa Sersa portant l’administració d’un centre de formació i també vaig començar a treballar com a formadora per a persones sense feina.

El 1998 començo als serveis d’Orientació laboral de Càritas i el 1999 faig de coordinadora del pre-taller. Així vam començar a construir ECOSOL, primer amb persones contractades per Càritas Diocesana de Girona i, el 2005, amb la constitució de l’empresa Economia Solidària Empresa d’inserció SLU, societat propietat de Càritas.

Els objectius d’Ecosol fan que la cultura empresarial i la seva gestió sigui diferent a la d’altres empreses?

Les empreses de l’Economia Social estem orientades al desenvolupament de les persones, en tots els aspectes que impliquen la integritat de l’ésser humà, fomentant la participació i la corresponsabilitat en el funcionament de l’organització i impulsant el seu desenvolupament personal i laboral d’una manera sostenible a nivell econòmic, social i ambiental. Crec que actualment, i pensant en la gestió per valors, les empreses els van integrant en la seva cultura empresarial.

Com veus l’estat de salut del Tercer Sector en el moment actual?

Em sembla que és un moment de creixement important i que cal avançar en la cultura de la cooperació i establir sinergies. És el nostre major repte per a la supervivència de moltes entitats i iniciatives socials.

Article publicat a la revista número 180, Ui! L’economia! . Ja disponible a la Botiga de Ciutat Nova tant en versió digital com en paper.

Sobre l´autor

Més articles

Ciutat Nova: Revista trimestral on descobrim i compartim històries i projectes inspiradors i propers per enfortir #vincles positius. #diàleg

0

Finalitzar Compra