Avís Legal

 

Gràcies per visitar el nostre lloc web. Ciutat Nova l’informa que l’accés i ús de la nostra web ciutatnova.org, els subdominis i els directoris d’aquesta, juntament amb els serveis i continguts que es puguin obtenir en ella es troben subjectes a les clàusules d’aquest Avís Legal.

A aquest Avís Legal es li han d’afegir les clàusules de Condicions Generals de Contractació de la web, la nostra Política de Cookies, i la nostra Política de Privadesa.

El nostre equip d’assessorament legal s’encarrega d’actualitzar periòdicament aquests instruments jurídics segons la normativa vigent. Per aquest motiu, li recomanem que llegeixi atentament aquest document cada vegada que accedeixi al nostre web.

L’ús d’aquesta web o dels seus serveis i continguts porta implícita l’acceptació expressa i plena dels termes legals recollits en aquest text. En cas que no n’estigui d’acord, us recomanem no feu ús de la nostra web.

1. Propietat de la web

Titular de la web: Moviment dels Focolars
NIF: R-5800623J
Domicili social: Santiago Rusiñol nº 14, Àtic, 08031 Barcelona
Adreça correu electrònic: info@ciutatnova.org

2. Drets de propietat intel·lectual i responsabilitat sobre els continguts

El disseny de la web ciutatnova.org pertany al Moviment dels Focolars, així com els seus codis font, obres, marques, logotips i altres signes distintius que hi apareixen. Tots ells es troben protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial.

De la mateixa manera estan protegits les imatges i la resta de continguts inclosos en el servidor de Ciutat Nova, pels drets de propietat intel·lectual i industrial.

L’ús, reproducció, distribució, comercialització, comunicació, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga d’explotació dels seus continguts queda sotmesa al compliment de les condicions que es descriuen al següent enllaç:

CC BY-NC-SA 3.0 ES

Enllaços amb altres webs

La web ciutatnova.org proporciona enllaços a altres dominis o fora de la xarxa dels quals Ciutat Nova – Moviment dels Focolars no es fa responsable dels seus continguts (segons estableix l’article 17 de la LSSI). Us recomanem que estigui informat en tot moment de les notes legals i de privacitat de les altres webs que visiteu.

Publicitat

La web ciutatnova.org podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors seran els únics responsables d’assegurar que el material lliurat per a ser inclòs a la web compleix les lleis que en cada cas sigui aplicable.

Ciutat Nova – Moviment dels Focolars no serà responsable de cap error, inexactitud ni irregularitat que hi pugui haver en els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

3. Llei aplicable i jurisdicció competent

Les lleis aplicables seran les espanyoles en cas de qualsevol discrepància o conflicte de la interpretació de la nostra política legal. Per a la resolució de qualsevol conflicte originat per la interpretació de les lleis espanyoles, les parts acorden sotmetre als jutges i tribunals de Barcelona, a excepció del que disposa l’article 29 de la LSSI.

4. Obligacions de l’Usuari

L’Usuari assumeix respectar la nostra web segons els termes i condicions establerts en la nostra política legal, així com respectar la llei, l’ordre públic i els bons costums. A més, assumeix utilitzar aquesta web de forma diligent assumint qualsevol responsabilitat derivada de l’incompliment de les mateixes.

L’Usuari no podrà utilitzar, transmetre, emmagatzemar, divulgar, promoure o distribuir dades de la nostra web, els seus continguts o serveis que es prestin amb fins o efectes il·lícits, contraris a la nostra política legal o perjudicials a interessos de tercers. De la mateixa manera, l’Usuari no podrà utilitzar cap codi informàtic, arxius, programes dissenyats o altres mecanismes per a perjudicar de qualsevol manera el correcte funcionament de la nostra web per a la resta d’usuaris.

5. Condicions particulars

Aquest Avís Legal s’aplica a tots aquells Usuaris que accedeixin a la nostra web ciutatnova.org. De la mateixa manera hauran d’acceptar la Política de Privacitat al registrar les seves dades personals en fer ús de la nostra web.

6. Fòrums, Blogs i Xarxes Socials

Ciutat Nova – Moviment dels Focolars brinda la possibilitat als seus usuaris la oportunitat de realitzar comentaris, introduir fotografies, i així incorporar-los en les diferents seccions de la web. A més, ofereix la possibilitat de participar en diferents Fòrums de debat, mantenir converses, i tot tipus de comunicacions. Per això, totes les publicacions d’aquests comentaris i/o fotos estan subjectes al present Avís Legal.

La persona que realitza els comentaris ha d’estar identificada en tot cas. Aquesta persona és responsable dels continguts d’aquests comentaris. Els comentaris publicats pels usuaris en cap cas reflecteixen l’opinió de Ciutat Nova – Moviment dels Focolars, ni realitza declaracions a aquest respecte.

Ciutat Nova – Moviment dels Focolars no es responsabilitza, a excepció dels termes en els quals li obligui la Llei, dels errors, inexactituds o irregularitats que puguin contenir els comentaris i/o fotografies; tampoc es responsabilitza dels danys o perjudicis que es poguessin produir per aquests comentaris i/o fotografies en el Fòrum o en les diferents seccions de la web.

Els Usuaris que subministrin comentaris, textos, i/o fotografies cedeixen a Ciutat Nova – Moviment dels Focolars els drets de reproducció, ús, distribució, comunicació pública i qualsevol tipus d’activitat sobre els mateixos, i en tot tipus de suport, sigui electrònic, digital, paper o un altre tipus de format. Els usuaris que subministrin aquests comentaris, textos i/o fotografies, declaren ser els titulars dels drets sobre ells, i garanteixen en tot cas que disposen dels drets i autoritzacions necessaris del propietari o autor del comentari, text i/o fotografies, perquè Ciutat Nova – Moviment dels Focolars pugui utilitzar-los a través de la seva web.

Ciutat Nova – Moviment dels Focolars no es responsabilitza, a excepció dels termes en els quals li obligui la Llei, dels danys i perjudicis que es poguessin cometre per l’ús, reproducció, distribució o comunicació pública o qualsevol tipus d’activitat que es realitzi sobre els textos, comentaris i/o fotografies que es trobin protegits per drets de propietat intel·lectual pertanyents a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització corresponent per a l’ús que efectua o pretén realitzar.

A més, Ciutat Nova – Moviment dels Focolars es reserva el dret de retirar de manera unilateral els comentaris, textos i / o fotografies introduïts en qualsevol secció del web, quan hi hagi indicis que aquests textos, comentaris i/o fotografies infringeixin qualsevol disposició legal, vulnerin drets de tercers o siguin utilitzats amb fins publicitaris, o en tot cas, quan Ciutat Nova – Moviment dels Focolars ho estimi oportú i necessari.

Ciutat Nova – Moviment dels Focolars no serà responsable per la informació enviada pels Usuaris quan no tingui coneixement que la informació introduïda és il·lícita o que lesiona béns i/o drets de tercers susceptibles d’indemnització. Ciutat Nova – Moviment dels Focolars, quan tingui coneixement que posseeix aquest tipus de dades a la seva web, actuarà de la forma més diligent possible per retirar-los o fer impossible l’accés a aquestes dades.

Ciutat Nova – Moviment dels Focolars facilita la següent adreça de correu electrònic, info@ciutatnova.org, perquè els Usuaris puguin realitzar qualsevol tipus de reclamació en relació amb els continguts de qualsevol de les seccions del seu web.

Pel que fa a les Xarxes Socials que facilita Ciutat Nova – Moviment dels Focolars, els Usuaris podran unir-se als diferents Grups de les Xarxes Socials, tenint en compte que a l’unir-se a ells accepten les condicions i política de privacitat de la Xarxa Social corresponent.

 

 

Comparteix
0

Finalitzar Compra