180 · Ui! L’economia!

9,00

L’economia no fa mal a ningú. El que fa mal és la manera com es fa la distribució del recursos, que són limitats i es poden fer servir de diferents maneres. El context polític i social, inseparable de l’economia, afecta la vida de les persones i, al mateix temps, amb les nostres actuacions influïm, positivament o negativament, en la configuració d’una economia més humana, amb valors i oberta a nous enfocaments i propostes.

En aquest número afrontem alguns dels reptes que tenim davant nostre per humanitzar el paper de l’economia en la societat actual: la distribució dels béns, la responsabilitat social de les empreses, els canvis tecnològics i la globalització que, per exemple, obliga a buscar regulacions d’àmbit mundial.

Categoria:
0

Finalitzar Compra