Recerca clínica en pediatria centrada en el pacient

La salut de les persones és important. La de nenes, nens, joves i adolescents ho és, si ho podem dir, extremadament. En aquest article, l’autora presenta projectes que lidera implicant, involucrant i permetent la participació de pacients pediàtrics en el mateix procés de recerca.

 

La recerca centrada en el pacient és un terme que està de moda entre els professionals que es dediquen a la recerca clínica. Però quan el traslladem a la recerca clínica en l’àmbit pediàtric és més una declaració d’intencions que una pràctica comuna.

A l’Hospital Sant Joan de Déu el 2015 vam crear l’Àrea de Participació del Pacient en Recerca, la missió de la qual és assegurar que la participació activa del pacient i de la seva família siguin part de qualsevol iniciativa de recerca i innovació. La nostra institució, pionera a nivell nacional i internacional en aquesta aproximació al pacient i la família, considera que el veritable significat de la recerca centrada en el pacient és incorporar-lo al disseny i desenvolupament dels projectes de recerca i innovació.

La Convenció dels Drets de la Infància, publicada el 1989, reconeix dos drets que son rellevants per al tema que ens ocupa:

  1. El dret que té el nen d’expressar la seva opinió lliurement en tots els assumptes que l’afecten, tenint degudament en compte les seves opinions, en funció de la seva edat i maduresa (article 12)
  2. El dret del nen a gaudir al nivell més alt possible de salut i a serveis per al tractament de les malalties i la rehabilitació de la salut (article 24) .

Considerant aquest marc i que a Espanya els nens més grans de 12 anys han donar el seu consentiment a l’hora de participar en un assaig clínic, la nostra institució va crear el Consell Científic d’Adolescents amb el nom de Kids Barcelona. És una iniciativa única i pionera al nostre país. La missió del consell és ajudar-nos a incloure la perspectiva dels menors en els projectes en què la institució participa amb l’ànim d’assegurar-nos que són adequats a les seves preferències i necessitats.


KIDS Barcelona és una iniciativa única al nostre país


La formació dels joves per participar amb un rol actiu en qualitat d’assessors en projectes de recerca, assaigs clínics i innovació és clau. En aquest sentit, un cop es va constituir el primer grup de joves, vetllem per oferir-los la formació adequada amb metges i investigadors del nostre centre. El currículum d’ educació secundària i batxillerat al nostre país no ofereix cap tipus de formació en continguts relacionats amb la temàtica de la recerca clínica. Per aquest motiu és clau oferir una formació que ens permeti empoderar els nostres joves fent que caminin amb nosaltres mà tant a la fase de disseny, com de desenvolupament i avaluació de projectes.

Integrants del grup KIDS Barcelona – Hospital Sant Joan de Déu

KIDS Barcelona, a més de contribuir a projectes específics, ens ha permès poder desenvolupar materials educatius i de conscienciació sobre la importància de la recerca clínica en l’àmbit de la pediatria. Entre aquests, destaquem dos projectes rellevants al nostre país:

Consentiment informat en assaigs clínics. Document que inclou recomanacions bàsiques per al disseny quant a contingut i format del document de consentiment del menor per accedir a un assaig clínic. Aquest document compta amb l’aval de l’Agència Espanyola del Medicament i Producte Sanitari (AEMPS), orientant les organitzacions que realitzen assajos clínics de manera que el consentiment informat del menor compleixi la funció informativa i no sigui una barrera a l’hora de decidir participar en un assaig clínic. El document es pot consultar a través d’aquest enllaç.

Recomanacions per a l’articulació de la participació de pacients pediàtrics en el procés de la R+D de medicaments. Publicat el 14 d’octubre passat, aquest document recull 8 grans recomanacions per a la participació dels joves i/o els seus pares en les diferents fases de desenvolupament d’un assaig clínic. Es tracta d´un document de consens co-creat entre altres pels joves membres del Grup KIDS Barcelona, i que ha estat liderat per Farmaindustria, l’Associació Espanyola de Pediatria, RECLIP (Xarxa Espanyola d’Assaigs Clínics) i l’Hospital Sant Joan de Déu. Entre les recomanacions que inclou la guia, destaquem la importància de la implicació primerenca dels pacients abans que el protocol de recerca s’hagi dissenyat. El document es pot consultar a través d’aquest enllaç.

Tal i com comentàvem anteriorment, la formació i l’empoderament de joves i pacients per a la seva implicació en projectes vinculats a la recerca clínica és un element imprescindible per assegurar una participació significativa. En aquest sentit, i conscients de la necessitat d’un currículum estandarditzat que permeti la col·laboració de KIDS Barcelona amb altres grups joves d’hospitals pediàtrics d’Europa, agrupats sota la xarxa eYPAGnet, l’any 2020 vam iniciar el projecte YEAH. És una iniciativa finançada per l’EiTHealth i que ens ha permès dissenyar un programa formatiu amb dos nivells de capacitació. El primer destinat a la formació en l’àmbit dels assaigs clínics, i el segon relacionat amb la implicació del pacient en el disseny i el desenvolupament de dispositius mèdics.

Per acabar, voldria subratllar que el model de participació del pacient en recerca de l’Hospital Sant Joan de Déu inclou, més enllà de les activitats en què participen les noies i les noies del grup KIDS Barcelona, un altre tipus d’iniciatives. En funció del projecte, organitzem activitats en què participen pacients i pares que conviuen amb malalties específiques, aportant una visió i una perspectiva a la recerca de valor inestimable. En aquest sentit, un aspecte clau és destacar que involucrar el pacient pediàtric és factible, només és qüestió de fer-ho possible mitjançant la metodologia més adequada i que aporti més valor al projecte en què participin.

[Interfaces del nivells 1 i 2 del programa de capacitació YEAH (Youngsters EngAgement in Healthy]

Yeah 1Yeah 2


Begoña NafriaAutora: Begoña Nafria – Investigadora en el camp de la participació de pacients i famílies en iniciatives de recerca. La seva història personal com a cuidadora d’un adult amb paràlisi cerebral ha estat vinculada a projectes i iniciatives diverses en l’àmbit de la defensa dels drets dels pacients. Actualment és coordinadora de Patient Engagement in Research a l’Hospital Sant Joan de Déu.


Aquest article ha estat publicat a la revista Ciutat Nova número 187: Salut!

Sobre l´autor

Més articles

Ciutat Nova: Revista trimestral on descobrim i compartim històries i projectes inspiradors i propers per enfortir #vincles positius. #diàleg

0

Finalitzar Compra