Laudato si’ – Sobre la cura de la casa de tots és per a molts –i jo m’hi compto– un document llargament esperat. Des del meu punt de vista és, sens dubte, una de les lectures més profundament inspiradores dels darrers anys, confirmació i estímul del meu compromís ambiental i de la meva activitat professional. És una resposta valenta i “integral” a un anhel profund de molts que contemplem la realitat física de la què formem part –d’aquesta Terra on vivim– amb una visió espiritual.

Anhel de molts que creiem que la degradació de la Terra està directament relacionada amb la manera com ens hi relacionem, com la “vivim” i hi vivim; que la salut està íntimament lligada a la de les persones i els pobles i que, com repeteix moltes vegades el papa Francesc, “el crit de la Terra i el crit dels pobres” són indissociables; que enfront de l’antropocentrisme egoista, cal un canvi de paradigma i un altre concepte de persona; que la crisi ambiental no es pot resoldre (únicament) amb la tecnologia; la convicció que a la Terra tot està connectat.

La seva agosarada resposta és “l’Ecologia integral”, que comprèn el medi ambient, l’economia, la societat, la cultura i la vida quotidiana, orientant-les al bé comú i a la justícia entre generacions. I, d’aquí ve la necessitat de revolucionar el sistema socioeconòmic mundial, ja que “està pendent el desenvolupament d’una nova síntesi que superi falses dialèctiques dels darrers segles”.

Però també la necessitat de canviar el nostre estil de vida personal, ja que “la sobrietat que es viu amb llibertat i consciència, és alliberadora. No és menys vida, no és una baixa intensitat, sinó tot el contrari. En realitat, els qui gaudeixen més i viuen millor cada moment, són els qui deixen de picotejar aquí i allà, buscant sempre allò que no tenen, i experimenten el què és valorar cada persona i cada cosa, aprenen a prendre contacte i saben gaudir amb les coses més simples”.

Però, no t’espantis, lector de Ciutat Nova! No pretenc aquí fer un resum, ni molt menys, comentar la Laudato si’… 1000 paraules no donen per tant. Només vull adreçar-te dues invitacions. La primera és, si és que encara no ho has fet, a llegir-la (també la pots escoltar en castellà en aquest àudio).Es comprèn sense dificultat, és llegeix fàcilment, algunes pistes ja les hauràs trobat en el darrer número de la revista, especialment de la mà de Lorna Gold.

La segona invitació és a participar en una trobada internacional que crec et pot interessar. Està organitzada per EcoOne, una iniciativa de diàleg cultural promoguda pel Moviment dels Focolars, una xarxa d’acadèmics, investigadors i professionals que treballem en l’àmbit de les ciències ambientals.

A més, et resultarà senzill de participar-hi, ja que es podrà seguir per Internet, però caldrà que t’ho programis i ho incloguis a la teva agenda. Aquesta invitació no va adreçada només a aquells lectors que parteixen d’alguna referència religiosa, ni molt menys és exclusiva per a persones catòliques. A més, en el cas de fer-ho així, trairia el propòsit del papa Francesc que, en escriure-la, va manifestar la seva intencionalitat “d’entrar especialment en diàleg amb tothom sobre la casa de tots”.

El lema de la trobada, que es desenvoluparà en anglès i en italià, és: New ways towards integral ecology: five years after Laudato Si’, i que inspira el títol d’aquesta entrada. Físicament tindrà lloc a Castel Gandolfo (Itàlia) entre els dies 23 d’octubre, divendres, a la tarda i fins el 25 d’octubre, diumenge, al migdia.

L’objectiu és, a cinc anys de la seva publicació, veure l’impacte de la Laudato si’ en el món contemporani i les noves vies explorades cap a una Ecologia integral. Aquestes noves formes, exploren una visió relacional de nosaltres mateixos i del món natural, del que formem part intrínseca, i com ens relacionem amb la natura, des del punt de vista ètic, científic, social i, fins i tot, teològic. Es tracta de mostrar el paper que les persones i els grups socials poden desenvolupar en la cura de la casa de tots. Estem convençuts que la crisi ambiental pot representar una oportunitat per a una trobada renovada entre cultures i religions.

La trobada s’articularà en quatre sessions: “L’impacte de la Laudato si’ en el món contemporani”, “La ciència i la tecnologia, salvaran el món?”, “Ecologia i societat”, “Noves vies cap a l’Ecologia integral: experiències concretes”. Es desenvoluparan també tres laboratoris: “Laudato si’ i diàleg interreligiós”, “Economia, ambient i societat”, “Ecologia i societat: bones pràctiques”.

S’hi podrà participar presencialment, de forma virtual activa -amb la plataforma Zoom- o de forma virtual passiva, seguint el programa en directe per YouTube o Facebook.

Es pot trobar més informació, i també la manera de registrar-te, que haurà de ser abans de l’11 d’octubre, a ecoone.org. En el cas d’haver-hi un nombre suficient de persones registrades que ho demanin, es valorarà la possibilitat de traducció simultània a la llengua castellana, ja que, com ja s’ha esmentat abans, està inicialment programada només en anglès – italià.

Us animo a participar-hi!

Sobre l´autor

Més articles

Geògraf acadèmic, vivencial i compromès, sempre obert a la sorpresa, indagant en les relacions entre societat i natura.

0

Finalitzar Compra