La post-veritat que ens envolta

Des que Donald Trump va guanyar les eleccions no fa massa setmanes, una paraula s’ha posat de moda: post-veritat. Ho ha fet fins el punt que, els que hi entenen més que jo, diuen que esdevindrà la paraula de l’any. Sembla com si la sorpresa de la victòria de Trump,...

La tercera guerra mundial: xifres aclaparadores

Tot el planeta està amenaçat per conflictes: des de l’Amèrica central fins a l’Àfrica i des de l’Orient Mitjà fins al sud-est asiàtic. 180 mil víctimes el 2014. Augment de la violència i sofisticació de les armes. Algun petit signe d’esperança. L’informe de l’Institut...

La dissidència

Al llarg de la història de la humanitat aquelles persones que han desitjat un món millor, un món més just, sovint han tingut greus problemes amb els poders establerts. I això ha passat en diferents àmbits. El de l’economia, el de la política, el de les religions i...

2014: pèrdues i guanys

  Qualsevol estudiant de comptabilitat elemental sap que a l’acabament de l’exercici econòmic, cal preparar els comptes anuals; especialment el balanç i el compte de pèrdues i guanys. Però no és pas d’economia, ni de comptabilitat que voldria parlar. En canvi, sí...
0

Finalitzar Compra