La Ciutat es (re)Nova #1: nou és bo

La Ciutat es (re)Nova #1: nou és bo

Una creença força estesa avui en dia és aquella que associa la novetat amb una cosa bona, una proposta millor. Si és nou, és bo. Òbviament aquesta és una possibilitat però no una certesa. El món del màrqueting s’esforça en fer-nos creure que és sempre així, per tal...
0

Finalitzar Compra